Εξετάσεις

Αρχική » Εξετάσεις

Εξετάσεις

 • aimatologikes-omnimed ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • aimolhpsia-katoikon ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • sigxronos-eksoplismos ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • mikroviologiko ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)

 • Anti-Xa
 • D-DIMERS
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ-1(PAI-1)
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ-ΙΙΙ
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (PTT-LA)
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C (APC-R,FACTOR LEIDEN)
 • ΕΝΕΡΓΟΠ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (a-PTT)
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VON WILLEBRAND
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ II (FACTOR II)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V (FACTOR V)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VII (FACTOR VII)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VIII (FACTOR VIII)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ X (FACTOR X)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ (FACTOR ΙΧ)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙ (FACTOR XI)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙ (FACTOR XII)
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C
  ΠΡΩΤΕΙΝΗ-S (ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-S)
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ

 • G-6-PD (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ
 • ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ
 • ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS
 • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ+ΣΙΔΗΡΟΣ(Fe)
 • ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ

 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
 • CMV IgG AVIDITY TEST
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgG (VZV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgM (VZV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι,ΙΙ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgM
 • ΜΟΝΟ-ΤΕΣΤ

 • ANTI-HAV IgM
 • ANTI-HAV ΟΛΙΚΟ (IgG+IgM)
 • ANTI-HBc IgM
 • ANTI-HBc ΟΛΙΚΑ (IgG+IgM)
 • ANTI-HBe
 • ANTI-HBs
 • HBe-Ag
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΟΛΙΚΑ (ΑΝΤΙ-HCV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ (ANTI-HDV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ-IgM (ANTI-HDV IgM)
 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV 1/2
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-1
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-2

 • ΑΝΤΙΣ.COXIELLA BURNETII IgM (Αντιγόνο φάσεως Ι&ΙΙ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgG (Α&Β)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgM (Α&Β)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA CONORI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgM
 • ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMOEBA HISTOLYTICA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA INFANTUM

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
 • ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
 • ANTI-MUSK Abs

 • FTA Abs-IgG
 • FTA Abs-IgM
 • VDRL
 • TPHA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgM

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBATER PYLORI IgA

 • ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS ΓΙΑ BRUCELLA MELIT.-(WRIGHT-COOMBS)
 • WIDAL
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgM

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgA
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG AVIDITY TEST
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

 • ΑΝΤΙ-ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANA)
 • ΑΝΤΙ-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ds)
 • ANTI-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ss)
 • ΕΝΑ-Ro-SS-A
 • ΕΝΑ-La-SS-B
 • ΕΝΑ-SM
 • ΕΝΑ-RNP
 • SCL-70
 • ANTI-Jo-1
 • ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ΑΜΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ-(ASMA)
 • C-ANCA
 • P-ANCA
 • LE-TEST
 • LKM1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
  ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (HUMAN IL-6)
 • ΑΝΤΙ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(APCA)
 • ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΝΗΣΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ANTI-IA2 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IgG(ΠΑΡΑΓ. CASTLE)
 • ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ (SLA-LP)
 • ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 (ANTI-PR3)
 • ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ(ΑΝΤΙ-ΜΡΟ)
 • ANTI-GAD(ΑΝΤ.ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤ.ΟΞΕΟΣ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑ (PM-1)

 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE
  IgE RAST
 • ΤΡΥΠΤΑΣΗ ΟΡΟΥ

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠNEΥΜΟΝΙΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgM
 • ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (C.TRACHOMATIS)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ (C.TRACHOMATIS)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS ) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgΜ

 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgG-(Β2 GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΑ-(Β2 GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΜ-(Β2 GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgΜ
 • ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΡΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΜ
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgΑ

 • TNF-a

 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ HLA B27
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΛΕΠΤΙΝΗ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

 • ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
  ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
  ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
 • ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ-(GFR)
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na)
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ)
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ (Cl)
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ
 • ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ

 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca++)
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
 • 25(ΟΗ) BITAMINH D3
 • 1,25(ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΣΧΕΣΗ Λ/Σ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
 • IgG1
 • IgG2
 • IgG3
 • IgG4
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD
 • ΑΠΤΟΣΦΑΡΙΝΕΣ
 • α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Κ(κάππα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Λ(λάμδα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΛΕΥΚΩΜΑTA BENCE-JONES
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

 • ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
 • γ-GT
 • 5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ΝΤ)’
 • ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
 • ΟΛΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΕΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH)
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH
 • CPK
 • CPK-MB
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ CPK
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ (hs)
 • PRO-BNP
 • ΝΑΤΡΙΟΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (BNP)

 • ΑΛΔΟΛΑΣΗ
 • ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΜΥΛΑΣΗΣ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ

 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (HDL)
 • ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (LDL)
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • VLDL
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (APO A1)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (APO B)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (ΑΡΟ Ε)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΙΙ (APO AII)
 • Lp(a)
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
 • Α2-ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ (PLAC TEST)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

 • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
 • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
 • ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ)
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ

 • ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ (ASTO)
 • ANTI-DNASE B
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
 • ΑΝΤΙΣ. ΚΙΤΡΟΥΛ. ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ IgG (ΑΝΤΙ-CCP)
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4)
 • ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (CH50)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C1q
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C2 (C2)
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1
 • ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ

 • CEA
 • CA-125
 • ΗΕ4
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TOTAL PSA)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA (F-PSA)
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA/ΟΛΙΚΟ PSA (ΛΟΓΟΣ)
 • ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΙΣΤΟΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TPA)
 • CA-50
 • α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (a-FP)
 • ΝΕΥΡΟ-ΕΙΔΙΚΗ
 • ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE)
 • MCA
 • CA 72-4
 • β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ (Β2Μ)
 • β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • SCC
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • CA 27-29
 • CYFRA 21-1
 • TPS
 • ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
 • ΓΑΣΤΡΙΝΗ

 • ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ
 • ΛΙΘΙΟ
 • ΕΘΟΣΟΥΞAΜΙΔΗ
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ (ΛΑΝΑΤΟΞΙΝΗ)
 • ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ
 • ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ ΟΡΟΥ (ANGORON)
 • ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ
 • DRUG TEST ΟΥΡΩΝ

 • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 • C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (CTx)
 • Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΝΤχ) ΟΡΟΥ
 • Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (NTx) ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
 • ΤΥΠΟΥ1(PINP)
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu)
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)
 • ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2

 • ΧΡΩΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

 • ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3)
 • ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4)
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
 • ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH-3G)
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ANTI-TG)
 • ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣ.ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-(ANTI-TPO)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TSI)
 • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
 • ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (rT3)

 • ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
 • ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
 • ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2, 17β-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ)
 • ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
 • ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)

 • ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
 • ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)
 • ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA)
 • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ
 • 17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (SHBG)
 • 3α-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΛΗ (3α-diol)

 • ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 8:00 π.μ.
 • ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 7:00 μ.μ.
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ

 • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (SM-C,IGF-1)
 • IGF-BP3

 • β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-HCG)
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ
 • ΕΛ.β-ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔOΤΡ. (FREE β-HCG)
 • PAPP-A
 • INHIBIN-B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ)
 • α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (NTD)

 • ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH)
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(PRA)-ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PRA)-ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE)
 • ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΒΑNIΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (VMA)
 • 5-ΥΔΡΟΞΥ ΙΝΔΟΛΟ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (5-HIAA)
 • ΟΜΟΒΑΝΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΟΡ-ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ YERSINIA
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΝΗΣ Α,Β Cl.difficile
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΡΟΒΙΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ
  ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΠΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 • CLEAR VIEW STREP A
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)

 • Anti-Xa
 • D-DIMERS
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ-1(PAI-1)
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ-ΙΙΙ
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (PTT-LA)
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C (APC-R,FACTOR LEIDEN)
 • ΕΝΕΡΓΟΠ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (a-PTT)
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VON WILLEBRAND
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ II (FACTOR II)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V (FACTOR V)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VII (FACTOR VII)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VIII (FACTOR VIII)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ X (FACTOR X)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ (FACTOR ΙΧ)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙ (FACTOR XI)
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙ (FACTOR XII)
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C
  ΠΡΩΤΕΙΝΗ-S (ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-S)
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ

 • G-6-PD (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
 • ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ
 • ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ
 • ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS
 • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ+ΣΙΔΗΡΟΣ(Fe)
 • ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ

 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
 • CMV IgG AVIDITY TEST
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgG (VZV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgM (VZV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι,ΙΙ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgM
 • ΜΟΝΟ-ΤΕΣΤ

 • ANTI-HAV IgM
 • ANTI-HAV ΟΛΙΚΟ (IgG+IgM)
 • ANTI-HBc IgM
 • ANTI-HBc ΟΛΙΚΑ (IgG+IgM)
 • ANTI-HBe
 • ANTI-HBs
 • HBe-Ag
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΟΛΙΚΑ (ΑΝΤΙ-HCV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ (ANTI-HDV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ-IgM (ANTI-HDV IgM)
 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV 1/2
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-1
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-2

 • ΑΝΤΙΣ.COXIELLA BURNETII IgM (Αντιγόνο φάσεως Ι&ΙΙ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgG (Α&Β)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgM (Α&Β)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA CONORI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgM
 • ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMOEBA HISTOLYTICA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA INFANTUM

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
 • ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
 • ANTI-MUSK Abs

 • FTA Abs-IgG
 • FTA Abs-IgM
 • VDRL
 • TPHA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgM

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBATER PYLORI IgA

 • ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS ΓΙΑ BRUCELLA MELIT.-(WRIGHT-COOMBS)
 • WIDAL
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgM

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgA
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG AVIDITY TEST
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

 • ΑΝΤΙ-ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANA)
 • ΑΝΤΙ-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ds)
 • ANTI-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ss)
 • ΕΝΑ-Ro-SS-A
 • ΕΝΑ-La-SS-B
 • ΕΝΑ-SM
 • ΕΝΑ-RNP
 • SCL-70
 • ANTI-Jo-1
 • ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ΑΜΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ-(ASMA)
 • C-ANCA
 • P-ANCA
 • LE-TEST
 • LKM1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
  ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (HUMAN IL-6)
 • ΑΝΤΙ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(APCA)
 • ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΝΗΣΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ANTI-IA2 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IgG(ΠΑΡΑΓ. CASTLE)
 • ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ (SLA-LP)
 • ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 (ANTI-PR3)
 • ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ(ΑΝΤΙ-ΜΡΟ)
 • ANTI-GAD(ΑΝΤ.ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤ.ΟΞΕΟΣ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑ (PM-1)

 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE
  IgE RAST
 • ΤΡΥΠΤΑΣΗ ΟΡΟΥ

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠNEΥΜΟΝΙΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgM
 • ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (C.TRACHOMATIS)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ (C.TRACHOMATIS)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS ) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgΜ

 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgG-(Β2 GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΑ-(Β2 GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΜ-(Β2 GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgΜ
 • ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΡΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΜ
 • ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgΑ

 • TNF-a

 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ HLA B27
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΛΕΠΤΙΝΗ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

 • ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
  ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
  ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
 • ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ-(GFR)
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na)
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ)
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ (Cl)
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ
 • ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ

 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca++)
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
 • 25(ΟΗ) BITAMINH D3
 • 1,25(ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΣΧΕΣΗ Λ/Σ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
 • IgG1
 • IgG2
 • IgG3
 • IgG4
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD
 • ΑΠΤΟΣΦΑΡΙΝΕΣ
 • α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Κ(κάππα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Λ(λάμδα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα)
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
 • ΛΕΥΚΩΜΑTA BENCE-JONES
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

 • ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
 • γ-GT
 • 5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ΝΤ)’
 • ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
 • ΟΛΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΕΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH)
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH
 • CPK
 • CPK-MB
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ CPK
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ (hs)
 • PRO-BNP
 • ΝΑΤΡΙΟΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (BNP)

 • ΑΛΔΟΛΑΣΗ
 • ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΜΥΛΑΣΗΣ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ

 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (HDL)
 • ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (LDL)
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • VLDL
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (APO A1)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (APO B)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (ΑΡΟ Ε)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΙΙ (APO AII)
 • Lp(a)
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
 • Α2-ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ (PLAC TEST)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

 • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
 • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
 • ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ)
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ

 • ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ (ASTO)
 • ANTI-DNASE B
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
 • ΑΝΤΙΣ. ΚΙΤΡΟΥΛ. ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ IgG (ΑΝΤΙ-CCP)
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4)
 • ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (CH50)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C1q
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C2 (C2)
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1
 • ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ

 • CEA
 • CA-125
 • ΗΕ4
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TOTAL PSA)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA (F-PSA)
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA/ΟΛΙΚΟ PSA (ΛΟΓΟΣ)
 • ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΙΣΤΟΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TPA)
 • CA-50
 • α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (a-FP)
 • ΝΕΥΡΟ-ΕΙΔΙΚΗ
 • ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE)
 • MCA
 • CA 72-4
 • β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ (Β2Μ)
 • β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • SCC
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • CA 27-29
 • CYFRA 21-1
 • TPS
 • ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
 • ΓΑΣΤΡΙΝΗ

 • ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ
 • ΛΙΘΙΟ
 • ΕΘΟΣΟΥΞAΜΙΔΗ
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ (ΛΑΝΑΤΟΞΙΝΗ)
 • ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ
 • ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ ΟΡΟΥ (ANGORON)
 • ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ
 • DRUG TEST ΟΥΡΩΝ

 • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 • C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (CTx)
 • Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΝΤχ) ΟΡΟΥ
 • Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (NTx) ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
 • ΤΥΠΟΥ1(PINP)
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu)
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)
 • ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2

 • ΧΡΩΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

 • ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3)
 • ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4)
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
 • ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH-3G)
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ANTI-TG)
 • ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣ.ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-(ANTI-TPO)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TSI)
 • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
 • ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (rT3)

 • ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
 • ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
 • ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2, 17β-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ)
 • ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
 • ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)

 • ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
 • ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)
 • ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA)
 • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ
 • 17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (SHBG)
 • 3α-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΛΗ (3α-diol)

 • ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 8:00 π.μ.
 • ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 7:00 μ.μ.
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ

 • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (SM-C,IGF-1)
 • IGF-BP3

 • β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-HCG)
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ
 • ΕΛ.β-ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔOΤΡ. (FREE β-HCG)
 • PAPP-A
 • INHIBIN-B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ)
 • α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (NTD)

 • ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH)
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
 • ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(PRA)-ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PRA)-ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE)
 • ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΒΑNIΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (VMA)
 • 5-ΥΔΡΟΞΥ ΙΝΔΟΛΟ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (5-HIAA)
 • ΟΜΟΒΑΝΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΟΡ-ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ YERSINIA
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΝΗΣ Α,Β Cl.difficile
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΡΟΒΙΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ
  ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΠΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 • CLEAR VIEW STREP A
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ

Ενημερώθείτε για τις εξετάσεις της Μοριακής Βιολογίας εδώ

Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών για τα τέστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 657 ΦΕΚ Β’ 4181/09.09.2021