Εξετάσεις

Home / Εξετάσεις

Στο βιοπαθολογικό εργαστήριο της OMNIMED επιτελούνται και οι παρακάτω αναλύσεις:

1. Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας 6 μεταλλάξεων

2. Αντισώματα Κορονοιού (SARS-CoV-2) S-RBD IgG

3. Αδρανοποιητικά αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2.

4. Μοριακός έλεγχος Κορoνοϊού SARS-2-CoV (2019-nCoV)**.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)


Anti-Xa
D-DIMERS
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ-1(PAI-1)
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ-ΙΙΙ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (PTT-LA)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C (APC-R,FACTOR LEIDEN)
ΕΝΕΡΓΟΠ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (a-PTT)
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VON WILLEBRAND

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ II (FACTOR II)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ V (FACTOR V)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VII (FACTOR VII)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ VIII (FACTOR VIII)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ X (FACTOR X)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ (FACTOR ΙΧ)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙ (FACTOR XI)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΧΙΙ (FACTOR XII)
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
ΠΡΩΤΕΙΝΗ-C
ΠΡΩΤΕΙΝΗ-S (ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-S)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ


G-6-PD (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ & RHESUS
ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ+ΣΙΔΗΡΟΣ(Fe)
ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ


ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

CMV IgG AVIDITY TEST
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CMV IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN BARR (VCA) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgG (VZV)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ IgM (VZV)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι,ΙΙ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IgM
ΜΟΝΟ-ΤΕΣΤ


ANTI-HAV IgM
ANTI-HAV ΟΛΙΚΟ (IgG+IgM)
ANTI-HBc IgM
ANTI-HBc ΟΛΙΚΑ (IgG+IgM)
ANTI-HBe
ANTI-HBs
HBe-Ag
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΟΛΙΚΑ (ΑΝΤΙ-HCV)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ (ANTI-HDV)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ δ-IgM (ANTI-HDV IgM)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV 1/2
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-1
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HTLV-2


ΑΝΤΙΣ.COXIELLA BURNETII IgM (Αντιγόνο φάσεως Ι&ΙΙ)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgG (Α&Β)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE IgM (Α&Β)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS Β19 IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA CONORI IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETTSIA RICKETTSII IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ BORRELIA BURGDORFERI (LYME) IgM

ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (AMOEBA HISTOLYTICA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ LEISHMANIA INFANTUM


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
ANTI-MUSK Abs


FTA Abs-IgG
FTA Abs-IgM
VDRL
TPHA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA PALLIDUM IgM


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBATER PYLORI IgA


ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS ΓΙΑ BRUCELLA MELIT.-(WRIGHT-COOMBS)
WIDAL
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgM


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TOXOPLASMA GONDII IgA
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ IgG AVIDITY TEST
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ


ΑΝΤΙ-ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANA)
ΑΝΤΙ-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ds)
ANTI-DNA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ss)
ΕΝΑ-Ro-SS-A
ΕΝΑ-La-SS-B
ΕΝΑ-SM
ΕΝΑ-RNP
SCL-70
ANTI-Jo-1
ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ΑΜΑ)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ-(ASMA)
C-ANCA
P-ANCA
LE-TEST
LKM1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 (HUMAN IL-6)
ΑΝΤΙ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(APCA)
ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΝΗΣΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ANTI-IA2 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IgG(ΠΑΡΑΓ. CASTLE)
ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ (SLA-LP)
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 (ANTI-PR3)
ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ(ΑΝΤΙ-ΜΡΟ)
ANTI-GAD(ΑΝΤ.ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤ.ΟΞΕΟΣ)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑ (PM-1)


ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE
IgE RAST
ΤΡΥΠΤΑΣΗ ΟΡΟΥ


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠNEΥΜΟΝΙΑΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IgM
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (C.TRACHOMATIS)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ (C.TRACHOMATIS)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS) IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ (C.TRACHOMATIS ) IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA PSITTACI IgΜ


ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgG-(Β2 GPI)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΑ-(Β2 GPI)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ IgΜ-(Β2 GPI)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgM
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgΜ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΣΕΡΙΝΗΣ IgΜ
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ


ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgA
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΣΙΟΥ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ IgG
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΜ
ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgΑ


TNF-a


ΑΝΤΙΓΟΝΟ HLA B27


ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΛΕΠΤΙΝΗ
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ


ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ-(GFR)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ (Cl)
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ
ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ
ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ


ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca++)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΡΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
25(ΟΗ) BITAMINH D3
1,25(ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ
ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΥ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
ΣΧΕΣΗ Λ/Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) ΟΡΟΥ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
IgG1
IgG2
IgG3
IgG4
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD
ΑΠΤΟΣΦΑΡΙΝΕΣ
α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑTA BENCE-JONES
α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Κ(κάππα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΛΑΦΡΙΕΣ Λ(λάμδα) ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΥΡΩΝ
α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ


ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
γ-GT
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ΝΤ)’
ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
ΟΛΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
ΕΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH)
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ LDH
CPK
CPK-MB
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ CPK
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ (hs)
PRO-BNP
ΝΑΤΡΙΟΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (BNP)


ΑΛΔΟΛΑΣΗ
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΜΥΛΑΣΗΣ
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ


ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (HDL)
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (LDL)
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
VLDL
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (APO A1)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (APO B)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (ΑΡΟ Ε)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΙΙ (APO AII)
Lp(a)
ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
Α2-ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗ (PLAC TEST)
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ


ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ)
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ


ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ (ASTO)
ANTI-DNASE B
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
ΑΝΤΙΣ. ΚΙΤΡΟΥΛ. ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ IgG (ΑΝΤΙ-CCP)
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4)
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (CH50)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C1q
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C2 (C2)
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ


CEA
CA-125
ΗΕ4
CA 19-9
CA 15-3
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TOTAL PSA)
ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA (F-PSA)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA/ΟΛΙΚΟ PSA (ΛΟΓΟΣ)
ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΙΣΤΟΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TPA)
CA-50
α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (a-FP)
ΝΕΥΡΟ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE)
MCA
CA 72-4
β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ (Β2Μ)
β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
SCC
ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
CA 27-29
CYFRA 21-1
TPS
ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
ΓΑΣΤΡΙΝΗ


ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ
ΛΙΘΙΟ
ΕΘΟΣΟΥΞAΜΙΔΗ
ΔΙΓΟΞΙΝΗ (ΛΑΝΑΤΟΞΙΝΗ)
ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ
ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ ΟΡΟΥ (ANGORON)
ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ
DRUG TEST ΟΥΡΩΝ


ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (CTx)
Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΝΤχ) ΟΡΟΥ
Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (NTx) ΟΥΡΩΝ
ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ1(PINP)
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ


ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu)
ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)
ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2


ΧΡΩΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3)
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH-3G)
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-(ANTI-TG)
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣ.ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-(ANTI-TPO)
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TSI)
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (rT3)


ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2, 17β-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ)
ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH)


ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHT)
ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DHEA)
ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA)
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (SHBG)
3α-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΛΗ (3α-diol)


ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 8:00 π.μ.
ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 7:00 μ.μ.
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ


ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (SM-C,IGF-1)
IGF-BP3


β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-HCG)
TEST ΚΥΗΣΕΩΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ
ΕΛ.β-ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔOΤΡ. (FREE β-HCG)
PAPP-A
INHIBIN-B (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ)
α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (NTD)


ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH)
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΡΕΝΙΝΗ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(PRA)-ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PRA)-ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE)
ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΒΑNIΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (VMA)
5-ΥΔΡΟΞΥ ΙΝΔΟΛΟ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (5-HIAA)
ΟΜΟΒΑΝΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΝΟΡ-ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ B.KOCH
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ YERSINIA
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΝΗΣ Α,Β Cl.difficile
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΡΟΒΙΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΠΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
CLEAR VIEW STREP A
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Epstein Barr Virus (EBV) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Herpes simplex virus 1+2 (HSV1+HSV2))
Herpes Simplex Virus 2 (HSV2) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
HIV (Ποσοτικός προσδιορισμός)
Human Herpes Virus (HHV-6) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Human Herpes Virus (HHV-7) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Human Herpes Virus (HHV-8) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Human Papiloma Virus (HPV)/τυποποίηση
Rubella virus RNA
Toxoplasma (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Varicella Zoster Virus (VZV, HHV-3)(Ποιοτικός προσδιορισμός)
Ηπατίτιδα C (Γονότυπος)
Ηπατίτιδα C (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Ηπατίτιδα C (Ποσοτικός προσδιορισμός)
Ηπατίτιδα Β (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Ηπατίτιδα Β (Ποσοτικός προσδιορισμός)
Ιλαρά ιός RNA
Ιός Γρίπης Β
Ιός Γρίπης τυποποίηση (Η1,Η3,Η5,Η7)
Ιός Η1Ν1 της Νέας Γρίπης (Γρίπη των χοίρων)
Κυτταρομεγαλοιός (CMV) (Ποιοτικός προσδιορισμός)
Κυτταρομεγαλοιός (CMV) (Ποσοτικός προσδιορισμός)

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycobacerium tuberculosis
Mycoplasma pneumoniae

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Ace (I/D), ανίχνευση μετάλλαξης
Factor V Leiden, μετάλλαξη (G1691A)
Factor V παραλλαγή R2, μετάλλαξη ( H1299R)
Αναστoλέας του ενεργοπoιητή πλασμινογόνου-1 PAI-1 4G/5G
Αναστολέας ενεργοποιητή πλασμινογόνου-2 (ΡΑΙ-2)(C1238G )
Αναστολέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου-1 PAI-1 A844G
Απολιποπρωτεϊνη E
Απολιποπρωτεϊνη Β, μετάλλαξη (R3500Q)
Γλυκοπρωτεϊνης GP1a (C807T)
Γλυκοπρωτεϊνης GPIIIa- L33P (HPA1)
Ινωδογόνο, μετάλλαξη (β-455G>A)
Ομοκυστείνη (MTHFR), μετάλλαξη (A1298C)
Ομοκυστείνη (MTHFR), μετάλλαξη (C677T)
Παράγοντας ΧΙΙΙ, μετάλλαξη (V34L)
Προθρομβίνη (Factor II), μετάλλαξη (G20210A)

ΜΥΕΛΟYΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μετάλλαξη JAK2

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Chlamydia trachomatis
Mycoplasma hominis
Neisseiria gonorrhoeae
Ureaplasma urealiticum

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

α-μεσογειακή αναιμία
β-μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία
δβ-μεσογειακή αναιμία

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

Μετάλλαξη ΔF508 Κυστικής ίνωσης
80% των μεταλλάξεων Κυστικής ίνωσης

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Μοριακός έλεγχος μικροελλείψεων Χρωμοσώματος Υ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA B27
Τυποποίηση HLA τάξης I & II

Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών για τα τέστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 98491 ΦΕΚ Β’ 4181/09.09.2021