ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΙΔΩΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι παθήσεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή παράσιτα. Ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών με ΣΜΝ, που οφείλονται σε βακτηριακές μολύνσεις, δεν εμφανίζουν συμπτώματα, μένουν αδιάγνωστα και τα άτομα διασπείρουν τον ιό εν άγνοιά τους. Συνεπώς, η έγκαιρη διάγνωση των ΣΜΝ είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη και τον περιορισμό τους. Ωστόσο, πολλά ΣΜΝ παρουσιάζουν παρόμοια συμπτωματολογία και για τη διαφορική τους διάγνωση συνιστάται εργαστηριακός έλεγχος πέρα της κλινικής εξέτασης. Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να γίνει με μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευάσματος (πχ ούρα), με καλλιέργεια κλινικού δείγματος (πχ κολπικό επίχρισμα), με χρώση Gram ή με μοριακή μέθοδο που βασίζεται στην τεχνολογία της Real-Time PCR. Η μοριακή μέθοδος αποτελεί την πλέον πιο ειδική και ευαίσθητη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση βακτηριακών ΣΜΝ.

Στο μοριακό εργαστήριο του διαγνωστικού κέντρου OMNIMED παρέχεται η δυνατότητα μοριακού ελέγχου των πιο συχνών σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων που προκαλούνται από βακτήρια. Ό μοριακός έλεγχος μπορεί να γίνει  μεμονωμένα ή συνδυαστικά δηλαδή να ελέγχεται ταυτόχρονα η μόλυνση από παραπάνω από 1 βακτήριο σε μία μόλις εξέταση (Πίνακας 1).

Eίδος δείγματος: κολποτραχηλικά, ουρογεννητικά επιχρίσματα, ούρα, εκκρίσεις προστάτη αδένα

Πίνακας 1: Μοριακές εξετάσεις για ΣΜΝ που προκαλούνται από βακτήρια

Μοριακός έλεγχος Βακτηριακών ΣΜΝ
Τύπος Εξέτασης Βακτήρια ΤΙΜΗ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

«κάθε βακτήριο ελέγχεται σε διαφορετική αντίδραση»

 

 

Chlamydia trachomatis 60 Ευρώ
Neisseria  gonorrhoeae 60 Ευρώ
Mycoplasma hominis 60 Ευρώ
Ureoplasma Parvum 60 Ευρώ
Ureoplasma Urealyticum 60 Ευρώ
Trichomonas Vaginalis 60 Ευρώ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ

«τα βακτήρια κάθε πακέτου ελέγχονται ταυτόχρονα σε μία μόλις αντίδραση»

Πακέτο 1:  Chlamydia trachomatis,  Ureoplasma, Mycoplasma Genetilium, Mycoplasma hominis 140 Ευρώ
Πακέτο 2:  Chlamydia trachomatis,   Neisseria  gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,  Trichomonas Vaginalis 140 Ευρώ