ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV

Τμήμα Μελετών                                                              
Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος                                              Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμ. Γ. Φραγκούλης                                                                           Ε. Φαρμάκης
Ομοτ. Καθηγητής Βιοχημείας, ΕΚΠΑ   

Πληροφορίες: Βασιλεία-Μαρία Ψυλλάκη, Χημικός, MSc, τηλ: 210-7783558 (108)
Νίκη Μούρτζη, Βιολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας

Στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας της OMNIMED πλέον είναι δυνατή η διάκριση του SARSCoV-2, του ιού της γρίπης Α, του ιού της γρίπης Β καθώς και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) σε μία ανάλυση με την μέθοδο της real time PCR. Για τον συγκεκριμένο προσδιορισμό χρησιμοποιείται το Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV της εταιρείας Seegene, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD.

Τα γονίδια του ιού SARS-CoV-2 τα οποία ανιχνεύονται είναι τα S, RdRp και N. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της ανάλυσης χρησιμοποιούνται στην ίδια αντίδραση δύο εσωτερικά πρότυπα, ένα ενδογενές και ένα εξωγενές. Το ενδογενές εσωτερικό πρότυπο ελέγχει την ορθότητα της συλλογής του δείγματος και το εξωγενές την πορεία της διαδικασίας, ξεκινώντας από την απομόνωση του γενετικού υλικού καθώς και την ανίχνευση πιθανών αναστολέων της αντίδρασης real time PCR. Επιπρόσθετα, με την παρουσία του συστήματος UDG-dUTP στη μεθοδολογία μειώνεται η πιθανότητα επιμόλυνσης του δείγματος, συνεπώς και της εμφάνισης ψευδώς θετικού αποτελέσματος. Το UDG, καταστρέφει προϊόντα από αντίδραση ενίσχυσης η οποία έχει προηγηθεί στο περιβάλλον του εργαστηρίου, χωρίς όμως να επιδρά στο RNA του υπό ανάλυση δείγματος.

Με την παραπάνω εξέταση ο ασθενής μπορεί με αξιοπιστία να γνωρίζει αν νοσεί από SARSCoV-2 ή από κάποιον από τους υπόλοιπους τρεις ιούς. Έτσι άμεσα και στοχευμένα μπορεί να γίνει η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας χωρίς να χρειαστεί η αναμονή αποτελεσμάτων πολλαπλών εξετάσεων.

Η εξέταση κοστολογείται στα 60€.

Ψυλλάκη Βασιλεία-Μαρία, Χημικός, MSc