Ολοκληρωμένος έλεγχος Ρευματικών Παθήσεων στην Omnimed

Ολοκληρωμένος έλεγχος Ρευματικών Παθήσεων στην Omnimed

Στο διαγνωστικό κέντρο OMNIMED παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ενός πλήρους ελέγχου για τις ρευματικές παθήσεις μέσω δείγματος αίματος. Πέραν των συνήθη αιματολογικών εξετάσεων, διενεργούνται επιπλέον όλες οι απαραίτητες ειδικές αιματολογικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου του μοριακού ελέγχου για το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27. Έτσι ο θεράπων ιατρός, συνδυάζοντας την κλινική εικόνα του ασθενή μπορεί να δώσει μία ολοκληρωμένη διάγνωση. Παρακάτω φαίνονται οι σχετικές ειδικές εξετάσεις:

Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις:

 • C- Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
 • Ανοσοσφαιρίνες (IgG, IgA, IgM)
 • Ρευματοειδής παράγοντας (RF) (IgG, IgA, IgM)
 • Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Anti-CCP)
 • Συμπλήρωμα 3 (C3)
 • Συμπλήρωμα 4 (C4)
 • Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ)
 • ΑΝΤΙ-DNA αντισώματα (ds)
 • ANTI-DNA αντισώματα (ss)
 • LE-TEST
 • Scl-70
 • ANTI-Jo-1
 • ΕΝΑ-Ro (-SS-A)
 • ΕΝΑ-La (-SS-B)
 • ΕΝΑ-Sm
 • ΕΝΑ-Sm
 • ΕΝΑ-RNP

Εξετάσεις Αρθρικού Υγρού:

 • Γενική εξέταση
 • Βιοχημικές
 • Κυτταρολογική

Εξέταση ανίχνευσης 16 αυτοαντισωμάτων για την μυοσίτιδα:

Εξετάζεται η παρουσία 16 αυτοαντισωμάτων στον ορό του ασθενούς που σχετίζονται με την εμφάνιση μυοσίτιδας. Η δοκιμασία πραγματοποιείται σε λωρίδες ανοσοχρωματογραφίας, είναι γρήγορη και αξιόπιστη και προσφέρει την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων έναντι των παρακάτω αντιγόνων:

 • Mi-2α
 • Mi-2β
 • TIF1γ
 • MDA5
 • NXP2
 • SAE1
 • Ku
 • PM-Scl100
 • PM-Scl75
 • Jo-1
 • SRP
 • PL-7
 • PL-12
 • EJ
 • OJ
 • Ro-52

Μοριακός έλεγχος για το HLA-B27:

Aνίχνευση του αλληλομόρφου HLA-B27, μέσω της τεχνικής της Real-Time PCR και με τη χρησιμοποίηση κιτ που έχει λάβει πιστοποίηση CE-IVD. Η αυτοματοποιημένη μέθοδος real-time PCR υπερτερεί της συμβατικής PCR, η οποία χρησιμοποιείται εξίσου για την ανίχνευση του HLA-B27. Η πρώτη μέθοδος έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, μικρότερο χρόνο ανάλυσης και το πιο σημαντικό, έχει υψηλή ειδικότητα αντίδρασης. Έτσι προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία του αποτελέσματος. Στην real-time PCR δεν υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης από PCR προϊόν προηγούμενης ανάλυσης και δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα αντιδραστήρια (βρωμιούχο αιθίδιο) για την οπτικοποίηση του προϊόντος σε gel ηλεκτροφόρησης, όπως συμβαίνει στην συμβατική PCR.   (Χρόνος απάντησης: 7 ημέρες, Δείγμα: Ολικό αίμα σε EDTA)