Στέλεχος Δέλτα: Κίνδυνοι και μοριακό τεστ για την ανίχνευση του

Στέλεχος Δέλτα: Κίνδυνοι και μοριακό τεστ για την ανίχνευση του

Το στέλεχος Δέλτα (B.1.617.2) που αρχικά εντοπίστηκε στην Ινδία θεωρείται το πιο μεταδοτικό στέλεχος του ιού COVID-19 που έχει εμφανισθεί έως τώρα με ταχεία εξάπλωση σε τουλάχιστον 85 χώρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).  Ο ΠΟΥ έχει κατατάξει το στέλεχος Δέλτα, μαζί με τα στελέχη Άλφα (B.1.1.7), Βήτα (B.1.351) και Γάμμα (P.1) στην ομάδα «μεταλλαγμένων στελεχών ανησυχίας», με την ταξινόμηση να υποδεικνύει ότι τα εν λόγω στελέχη είναι πιο μεταδοτικά και πιο δύσκολα να αντιμετωπιστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρή νόσηση από COVID-19.

Γιατί το στέλεχος Δέλτα είναι επικίνδυνο και κατατάσσεται από τον ΠΟΥ ως «μεταλλαγμένο στέλεχος ανησυχίας»

1. Το στέλεχος Δέλτα είναι πιο μεταδοτικό. Πιο συγκεκριμένα, είναι 40%-60% πιο μεταδοτικό από το στέλεχος Άλφα (B.1.1.7) και 97% πιο μεταδοτικό από το αρχικό στέλεχος που εντοπίστηκε στη Γιουχάν, το 2019 [1].

2. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι εάν κάποιος δεν είναι εμβολιασμένος, η μόλυνση από το στέλεχος Δέλτα μπορεί να οδηγήσει σε πιο βαριά νόσηση από αυτή που προκαλείται από άλλα μεταλλαγμένα στελέχη.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε περίπτωση μόλυνσης από COVID-19 εάν έχουμε προσβληθεί από το στέλεχος Δέλτα?

1. Το στέλεχος Δέλτα ήδη έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, σε μία περίοδο όπου μόλις το 58.5% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από έλεγχο για μόλυνση από COVID-19, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν πρόκειται για το στέλεχος Δέλτα προκειμένου να περιοριστούν άμεσα οι εν λόγω ασθενείς και οι επαφές τους.

2. Δεδομένου ότι το στέλεχος Δέλτα είναι κατά 97% πιο μεταδοτικό από το αρχικό στέλεχος του ιού, η πιθανότητα εξάπλωσής του σε χώρους συνάθροισης, όπως χώροι εργασίας, σχολεία, νοσοκομεία και γηροκομεία είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ασθενείς COVID-19 που έχουν προσβληθεί από το στέλεχος Δέλτα, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως εμβολιασμένων με συμπτωματική νόσηση, μπορεί να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους. Το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) ερευνά εάν οι πλήρως εμβολιασμένοι που προσβάλλονται από COVID-19 αλλά είναι ασυμπτωματικοί μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.

3. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ανεμβολίαστοι ή εμβολιασμένοι με μη ικανοποιητική ανοσοαπόκριση που μολύνονται από το στέλεχος Δέλτα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας από ότι αν μολυνόντουσαν από το αρχικό στέλεχος ή από άλλα μεταλλαγμένα στελέχη. Η γνώση της μόλυνσης από το στέλεχος Δέλτα θα βοηθήσει στην έγκαιρη πρόληψη και θεραπεία αυτής της ομάδας ασθενών.

Στο εργαστήριο OMNIMED παρέχεται η δυνατότητα σε ασθενείς με θετικό μοριακό ή rapid διαγνωστικό τεστ για COVID-19 να γίνει επιπρόσθετη μοριακή ανάλυση του θετικού δείγματος για τον εντοπισμό συγκεκριμένων μεταλλάξεων στο γονιδίωμα του ιού (L452R, K417N), που είναι ειδικές για το στέλεχος Δέλτα. Έτσι είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο ιατρός και ο ασθενής εάν πρόκειται για μόλυνση από το στέλεχος Δέλτα ή όχι και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες. 

 

Μούρτζη Νίκη, Μοριακή Βιολόγος, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας

Ψυλλάκη Βασιλεία-Μαρία, Χημικός, MSc

 

 

Βιβλιογραφία

  1. Callaway, E. Delta Coronavirus Variant: Scientists Brace for Impact. Nature 2021, 595, 17–18, doi:10.1038/d41586-021-01696-3.
  2. Fisman, D.N.; Tuite, A.R. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada; 2021; p. 2021.07.05.21260050;
  3. Sheikh, A.; McMenamin, J.; Taylor, B.; Robertson, C.; Public Health Scotland and the EAVE II Collaborators SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: Demographics, Risk of Hospital Admission, and Vaccine Effectiveness. Lancet 2021, 397, 2461–2462, doi:10.1016/S0140-6736(21)01358-1.