Μοριακός έλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας το Allplex™ 2019-nCoV κιτ, για την ανίχνευση του SARS-CoV-2

Η ανάπτυξη έγκυρων, γρήγορων και αποτελεσματικών τεχνικών για ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19. Ο μοριακός έλεγχος για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου με αντίστροφη μεταγραφή (rRT-PCR) και αποτελεί την πλέον πιο έγκυρη μέθοδο ανίχνευσης του ιού. Παρόλα αυτά μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια του ιού, μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όταν το αποτέλεσμα βασίζεται στην ανίχνευση περιορισμένου αριθμού γονιδίων του ιού.

Για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου, η εδραιωμένη σε παγκόσμια κλίμακα εταιρεία Seegene, ανέπτυξε την μοριακή μέθοδο Allplex™ 2019-nCoV που έχει λάβει άδεια κατεπείγουσας χρήσης (Emergency Use Authorization) από το διεθνή οργανισμό FDA και επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση τεσσάρων γονιδίων του κορονοϊού SARS-CoV-2, εν αντιθέσει ενός ή δύο γονιδίων άλλων μοριακών τεστ. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύει το γονίδιο Ε που είναι κοινό σε όλους του κορονοϊούς, το γονίδιο της spike (S) πρωτεΐνης του SARS-CoV-2 και τα γονίδια Ν και RdRP που είναι ειδικά γονίδια του RNA του SARS-CoV-2. H πιο ισχυρά μεταλλασσόμενη περιοχή του ιού είναι η περιοχή του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη spike (S), η οποία είναι υπεύθυνη για την είσοδο του ιού και την μόλυνση των ανθρώπινων κυττάρων. Κριτικής σημασίας είναι το γεγονός ότι το Allplex™ 2019- nCoV κιτ είναι από τις λίγες μεθόδους ανίχνευσης SARS-CoV-2, και το οποίο έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη μεταλλαγών στη περιοχή των γονιδίων S/Ν/Ε έτσι ώστε η παρουσία τους να μην επηρεάζει την αποδοτικότητα του κιτ. Μάλιστα, η αξιοπιστία του έχει ελεγχθεί υπό την ύπαρξη όλων των μέχρι τώρα γνωστών μεταλλαγών που έχουν εντοπιστεί στο γονίδιο S του μεταλλαγμένους στελέχους SARS CoV-2. Παράλληλα, η προσθήκη εσωτερικού μάρτυρα (internal control) στην ίδια αντίδραση, επιτρέπει τον ποιοτικό έλεγχο όλης της πειραματικής διαδικασίας.

Η μοριακή αυτή μέθοδος τελευταίας τεχνολογίας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2, εφαρμόζεται καθημερινά στο διαγνωστικό και ερευνητικό κέντρο της Omnimed. Η μέθοδος αυτή υπερέχει συγκρινόμενη με άλλες μοριακές μεθόδους. Η ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου προσεγγίζει το 100%.

Νίκη Μούρτζη, MSc
Υπεύθυνη του Μοριακού τμήματος του διαγνωστικού και ερευνητικού κέντρου

Omnimed