Νέες απόψεις για τον τρόπο δράσης του COVID-19

Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται από τις διάφορες εταιρείες για την παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων, γίνονται ταυτόχρονα προσπάθειες και για την ανάπτυξη αντιικών φαρμάκων τα οποία θα αδρανοποιούν τον ιό. Μέχρι τώρα οι περισσότερες προσπάθειες για την παραγωγή αντιικών φαρμάκων και εμβολίων εστιάζονται στις πρωτεΐνες του ιού (SARS-CoV-2) και ιδιαίτερα στις πρωτείνες της ακίδος (spike proteins).

Σήμερα είναι γνωστό ότι oι κορωναιοί έχουν ως γενετικό υλικό μια μεγάλη μονόκλωνη αλυσίδα RNA η οποία είναι περίπου τριπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων RNA ιών και βεβαίως ο SARS-Cov-2 δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και η αλυσίδα είναι μονόκλωνη φαίνεται να αναπτύσσονται διάφοροι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων βάσεων κατά μήκος του RNA, και να οδηγούν στην διαμόρφωση μιας περίπλοκης τριτοταγούς δομής, η οποία φαίνεται να είναι καθοριστική τόσο για τον πολλαπλασιασμό του ιού όσο και για την παραγωγή των διάφορων ιικών πρωτεϊνών, ενώ δεν αποκλείεται να έχει σημαντικό ρόλο και στις αντεπιδράσεις με τα RNA των κυττάρων του ξενιστού.

Σήμερα πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι στοχεύοντας στο RNA του ιού π.χ. χρησιμοποιώντας φάρμακα που διαταράσσουν την δομή του RNA του ιού μπορεί να είναι μια επιτυχής προσέγγιση για την καταπολέμηση του.