Πληροφορίες για την σωστή αντιμετώπιση του Νέου Κορωνοϊού

Η μεγάλη εξάπλωση του νέου Κορωναιού SARS-2-CoV (n-COVID19) τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας, και η εντυπωσιακή εξάπλωση των κρουσμάτων στην περιοχή της Αττικής, μας επιβάλλει να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες ώστε οι πελάτες και φίλοι της OMNIMED να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη και υπεύθυνη ενημέρωση προκειμένου να προχωρήσουν στις επιλογές τους.

  1. Δειγματοληψία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο διότι πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και σωστή λήψη υλικού. Η μη επαρκής λήψη υλικού οδηγεί με βεβαιότητα σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Για να εξασφαλισθεί αυτό και η όσο το δυνατόν ορθότερη λήψη υλικού, σε πολλές χώρες έχει προταθεί να γίνεται λήψη από τον φάρυγγα και από την μύτη, και στη συνέχεια να αναμειγνύονται τα δείγματα που εκχυλίζονται από τους δυο στυλεούς.
  2. Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός δειγμάτων (Pooling δειγμάτων δηλ. όταν τρία ή περισσότερα δείγματα ασθενών αναμειγνύονται και ελέγχονται σαν ένα δείγμα. Ο αριθμός των συνδυασμένων δειγμάτων ποικίλει ανάλογα με το εργαστήριο στο οποίο γίνεται η εξέταση). Γίνεται έλεγχος με RT-PCR στο συνδυασμένο δείγμα και εφόσον το δείγμα βρεθεί θετικό, γίνεται επανάληψη των test σε όλα τα δείγματα που αναμείχθηκαν. Η διαδικασία του Pooling μπορεί να εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος εξέτασης για το εργαστήριο, παρουσιάζει όμως ουσιαστικά προβλήματα και πρέπει να αποφεύγεται. Δείγματα με χαμηλό ιικό φορτίο μπορεί να μην ανιχνευθούν λόγω της αραίωσης από την ανάμιξη των δειγμάτων, καθώς επίσης μπορεί να συμβούν επιμολύνσεις από το ένα δείγμα στο άλλο.
  3. Rapid test Ag (αντιγόνου) για την ανίχνευση του ιού. Βασίζεται στον ανοσολογικό προσδιορισμό της πρωτεϊνικής κεφαλής του ιού. Είναι ένα γρήγορο και φθηνό test. Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό χωρίς αμφιβολία υπάρχουν υψηλές πιθανότητες ο δότης να είναι φορέας του ιού. Σε αρνητικό όμως αποτέλεσμα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που δεν είναι ασήμαντοι, όπως η ποσότητα του Κορωναιού στο δείγμα να είναι κάτω από το επίπεδο που μπορεί να ανιχνεύσει το συγκεκριμένο rapid test Ag.
  4. Έλεγχος για την παρουσία αντισωμάτων IgG και IgM. Δεν δίνουν καμιά πληροφορία αν κάποιος είναι φορέας του ιού η αν είναι ασθενής. Η μόνη πληροφορία που λαμβάνεται είναι αν κάποιος έχει νοσήσει είτε ως φορέας είτε ως ασθενής και έχει εξασφαλίσει ανοσία. Η εξέταση αυτή θα δίνει πολύτιμες πληροφορίες μετά την διάθεση του εμβολίου.
  5. Η μόνη ασφαλής μέχρι στιγμής εξέταση για την ανίχνευσή του SARS-2-CoV εξακολουθεί να παραμένει η Real Time PCR (taqman technology) για την ανίχνευση του E Gene και του RdRP Gene (RNA dependent RNA polymerase).

Τέλος κρίνεται αναγκαίο για άλλη μια φορά να τονισθεί ότι όλα τα αποτελέσματα σκόπιμο είναι να αξιολογούνται από κλινικό γιατρό.