Νέα γενιά αντιδραστηρίων για ανίχνευση του SARS-2-CoV (2019n-CoV)

Σήμερα ολοένα και περισσότερο παρουσιάζεται η αναγκαιότητα να διαμορφωθούν περισσότερο ευαίσθητα, πιο αξιόπιστα (με λιγότερα ψευδώς αρνητικά), και πιο γρήγορα test για τον μοριακό έλεγχο του COVID-19.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Illumina Fancis deSouza, η εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα διάφορα μοντέλα αλληλουχιών νέας γενιάς (NGS) που διαθέτει, για να εξασφαλίσει την επιτέλεση μεγάλου αριθμού μοριακών ελέγχων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Επιπλέον ανακοίνωσε ότι εντελώς πρόσφατα η εταιρεία εξασφάλισε από το Emergency Use Authorization (EUA) του FDA, την έγκριση για το Illumina COVID seq test, το οποίο θα επιτρέψει στα εργαστήρια να αυξήσουν εντυπωσιακά τον αριθμό των μοριακών ελέγχων που επιτελούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις αναγκαιότητες που η πανδημία επιβάλλει.