Σχετικά Με Εμάς

Home / Σχετικά Με Εμάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη στο χώρο των Βιοεπιστημών  είχε  ως αποτέλεσμα  τον εντοπισμό νέων παραμέτρων  καθοριστικής σημασίας για τη  διάγνωση μιας σειράς ασθενειών  αλλά και στην παρακολούθηση της  αποτελεσματικότητας της θεραπείας που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση τους.

Οι κλασσικοι  προσδιορισμοί  διάφορων βιολογικών  παραμέτρων στον χώρο  της Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Κλινικής Βιοχημείας Ανοσολογίας, Ορμονολογίας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες  τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια, οικονομία χρόνου και μείωση κόστους, ενώ πολύ συχνά προστίθενται νέες εξετάσεις που στοχεύουν στην ακριβέστερη διάγνωση για την αντιμετώπιση των  νοσημάτων.

Υστερα  όμως από  την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο πεδίο  της Μοριακής Βιολογίας, μια πραγματική επανάσταση συντελείται στον χώρο της Μοριακής Διαγνωστικής. Μια σειρά νέοι βιοδείκτες εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίοι αν και  συχνά παρουσιάζουν ακόμη μεταβλητό βαθμό ωριμότητας ως προς την διαγνωστική τους αξία, θεωρείται βεβαιο  ότι σε πολλές περιπτώσεις  έχουν καθοριστική σημασία  τόσο στη διάγνωση όσο και στον ελεγχο της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης θεραπείας.

Έχοντας κατά νου τις νέες αυτές προσεγγίσεις μια μικρή ομάδα επιστημόνων με κοινό χαρακτηριστικό την πολυετή πείρα  στον χώρο, και  το όραμα να προσφέρουν κάτι νέο στη χώρα μας που θα βοηθήσει  ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προσωποποιημένης Ιατρικής, συγκρότησαν μια ομάδα πρωτοβουλίας για την ίδρυση ενός νέου διαγνωστικού-ερευνητικού κέντρου με την επωνυμια OMNIMED.

Με εφόδια τους  υψηλούς στόχους, τη σύγχρονη στρατηγική, την κοστολογημένη και προγραμματισμένη αναπτυξη, την αξιοκρατία και την ενσωμάτωση της καινοτομίας,  φιλοδοξεί  να αποτελέσει ορατό φάρο στον χώρο της υγείας, όχι μόνο στην Ελληνική επικράτεια αλλα και στη ευρύτερη περιοχή.

Το βιοπαθολογικό  εργαστήριο, σημαντικό τμήμα της OMNIMED, διαθέτει  όλο το σύγχρονο εξοπλισμό και την υποδομή, για να επιτελεί το σύνολο των εργαστηριακών αναλύσεων. Τα τμήματα που το απαρτίζουν είναι: Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό και Μοριακής Βιολογίας. Στόχος του βιοπαθολογικού εργαστηρίου είναι να υπηρετήσει την κοινωνία με σεβασμό προς τους ασθενείς, τους συναδέλφους, τους επενδυτές που μας εμπιστεύθηκαν, και να αποτελέσει πολύτιμο συμπαραστάτη των κλινικών γιατρών.

Ομάδα πρωτοβουλίας
για την ίδρυση της OMNIMED

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη στο χώρο των Βιοεπιστημών  είχε  ως αποτέλεσμα  τον εντοπισμό νέων παραμέτρων  καθοριστικής σημασίας για τη  διάγνωση μιας σειράς ασθενειών  αλλά και στην παρακολούθηση της  αποτελεσματικότητας της θεραπείας που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση τους.

Οι κλασσικοι  προσδιορισμοί  διάφορων βιολογικών  παραμέτρων στον χώρο  της Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Κλινικής Βιοχημείας Ανοσολογίας, Ορμονολογίας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες  τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια, οικονομία χρόνου και μείωση κόστους, ενώ πολύ συχνά προστίθενται νέες εξετάσεις που στοχεύουν στην ακριβέστερη διάγνωση για την αντιμετώπιση των  νοσημάτων.

Υστερα  όμως από  την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο πεδίο  της Μοριακής Βιολογίας, μια πραγματική επανάσταση συντελείται στον χώρο της Μοριακής Διαγνωστικής. Μια σειρά νέοι βιοδείκτες εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίοι αν και  συχνά παρουσιάζουν ακόμη μεταβλητό βαθμό ωριμότητας ως προς την διαγνωστική τους αξία, θεωρείται βεβαιο  ότι σε πολλές περιπτώσεις  έχουν καθοριστική σημασία  τόσο στη διάγνωση όσο και στον ελεγχο της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης θεραπείας.

Έχοντας κατά νου τις νέες αυτές προσεγγίσεις μια μικρή ομάδα επιστημόνων με κοινό χαρακτηριστικό την πολυετή πείρα  στον χώρο, και  το όραμα να προσφέρουν κάτι νέο στη χώρα μας που θα βοηθήσει  ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προσωποποιημένης Ιατρικής, συγκρότησαν μια ομάδα πρωτοβουλίας για την ίδρυση ενός νέου διαγνωστικού-ερευνητικού κέντρου με την επωνυμια OMNIMED.

Με εφόδια τους  υψηλούς στόχους, τη σύγχρονη στρατηγική, την κοστολογημένη και προγραμματισμένη αναπτυξη, την αξιοκρατία και την ενσωμάτωση της καινοτομίας,  φιλοδοξεί  να αποτελέσει ορατό φάρο στον χώρο της υγείας, όχι μόνο στην Ελληνική επικράτεια αλλα και στη ευρύτερη περιοχή.

Το βιοπαθολογικό  εργαστήριο, σημαντικό τμήμα της OMNIMED, διαθέτει  όλο το σύγχρονο εξοπλισμό και την υποδομή, για να επιτελεί το σύνολο των εργαστηριακών αναλύσεων. Τα τμήματα που το απαρτίζουν είναι: Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό και Μοριακής Βιολογίας. Στόχος του βιοπαθολογικού εργαστηρίου είναι να υπηρετήσει την κοινωνία με σεβασμό προς τους ασθενείς, τους συναδέλφους, τους επενδυτές που μας εμπιστεύθηκαν, και να αποτελέσει πολύτιμο συμπαραστάτη των κλινικών γιατρών.

Ομάδα πρωτοβουλίας
για την ίδρυση της OMNIMED