Προσφορές – Check up

Αρχική » Προσφορές – Check up

Προσφορές check up

Ανακαλύψτε τα πακέτα Check up για όλη την οικογένεια

 • ΓΕΝΙΚΟ
 • ΒΑΣΙΚΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΓΥΝΑΙΚΩΝ < 40 ΕΤΩΝ
 • ΓΥΝΑΙΚΩΝ > 40 ΕΤΩΝ
 • ΑΝΔΡΩΝ > 40 ΕΤΩΝ
 • ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ
  ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ
  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ RAPID TEST

Γενικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT, AST
SGPT, ALT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Slide6-730x1024

Βασικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH

basiko-check-up-731x1024

Παιδιατρικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
CPK-ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΚΙΝΑΣΗΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Anti-HCV (Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C)

paidiatriko-730x1024

Check Up Γυναικών < 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
TEST-PAP

Slide4-731x1024

Check Up Γυναικών > 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
CEA
25-OH-βιταμίνη D

Slide3-731x1024

Check Up Ανδρών > 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
PSA
CEA
25-OH-βιταμίνη D

Slide2-731x1024

Λιπιδαιμικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (a)- LP(a)

Slide7-730x1024

Καρδιολογικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CPK
LDH
CRP
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Slide8-730x1024

Check Up Πρόγνωσης Διαβήτη

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

diabith-731x1024

Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Περιλαμβάνει:

 • Σύφιλη VDRL
 • Αντισώματα HIV I/II
 • Αντισώματα HCV 
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο HBsAg.

 

Προσφορά Rapid test

Περιλαμβάνει:

 • 4 rapid Tests

(επί θετικού αποτελέσματος του rapid test, προσφορά για μοριακό έλεγχο (RT-PCR) SARS CoV-2 : 30€)