Πολιτική Ποιότητας

Αρχική » Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της και σε αυτήν βασίζεται η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015. Η Omnimed δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής βιοπαθολογικής διάγνωσης.

Δεσμεύσεις της εταιρείας αποτελούν:

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία διαθέτει:

• προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις υπηρεσίες ιατρικής μικροβιολογικής διάγνωσης.
• άρτια οργάνωση
• κατάλληλο εξοπλισμό

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, πρέπει να είναι συνεχής μέριμνα τόσο της Διοίκησης της εταιρείας, όσο και όλων γενικά των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι όσον αφορά την δέσμευση της εταιρείας προς την ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών και να ακολουθούν τους υψηλούς ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης. Επιπλέον πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και την συνεχή υποστήριξη από την εταιρεία, στοιχεία απαραίτητα με βάση τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας.

Επειδή σήμερα η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών γενικά, έχει καταστεί βασική κοινωνική απαίτηση, οι προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων πρέπει να είναι διαρκείς.

Για την Omnimed A.E.