Μοριακός Έλεγχος HPV: Ανίχνευση 28 στελεχών του, 19 Υψηλού Κινδύνου και 9 Χαμηλού Κινδύνου

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus, HPV) είναι η πιο συχνή σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια σε όλο τον κόσμο, τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες.  Η μετάδοση του πραγματοποιείται κυρίως μέσω τη επαφής του δέρματος και η πιθανότητα να προσβληθεί κάποιος, έστω και μία φορά στην ζωή του, είναι 50%.

Έχουν ανιχνευθεί περισσότερα από 200 στελέχη του ιού, 28 από τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί πλήρως.  Τα στελέχη κατηγοριοποιούνται σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου.  Τα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν τα HPV16, 31, 33, 35, 52, 58 18, 39, 45, 59, 68, 51, 56 ενώ τα χαμηλού κινδύνου τα HPV6, 11, 42, 43, και 44.

Ο ιός προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα του δέρματος ή την εσωτερική στοιβάδα του ιστού και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κονδυλωμάτων γεννητικών οργάνων, ακόμη και στην ανάπτυξη καρκίνου διαφόρων ειδών (Εικόνα 1.1).  Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οργανισμός μπορεί να καταπολεμήσει τον HPV.  Αν όμως τα κύτταρα που υπάρχουν ήδη, πολλαπλασιαστούν ανεξέλεγκτα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία καρκίνου.  Η ανάπτυξη καρκίνου προκαλείται από στελέχη υψηλού κινδύνου.

Εικόνα 1.1 Ποσοστό % που ο HPV σχετίζεται με διάφορα είδη καρκίνου

Τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει στον οργανισμό είναι τρία, σχετίζονται με την τα στελέχη του ιού και είναι τα παρακάτω:

 1. Κονδυλώματα τα οποία είτε υποχωρούν σε τρεις με τέσσερις μήνες ή θεραπεύονται με φαρμακευτική αγωγή και συνήθως δεν οδηγούν σε καρκίνο. Η εμφάνισή τους συνδέεται με την παρουσία των στελεχών HPV6 και 11 αλλά και των 16, 18.
 2. Λανθάνουσα ή ανενεργός μόλυνση, στην οποία δεν παρατηρούνται συμπτώματα και τα κύτταρα στην περιοχή δεν εμφανίζουν αλλαγές. Τα στελέχη που ενεργούν είναι τα 6 και 11.
 3. Ενεργός μόλυνση, όπου στελέχη υψηλού κινδύνου προκαλούν νεοπλασίες διαφόρων τύπων όπως ουρηθρική και κολπική.  Αυτού του είδους η μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο, ειδικά αν εντοπισθούν τα στελέχη 16, 18.
Πίνακας 1.1 Στελέχη HPV που σχετίζονται με δερματικές ασθένειες

Ένας σημαντικός παράγοντας για τον έλεγχο του βαθμού επικινδυνότητας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι η ποσότητα του ιικού φορτίου.  Όσο αυξάνεται το ιικό φορτίο, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει ο ασθενής.  Επίσης, όπως έχει παρατηρηθεί, η συνύπαρξη άνω του ενός στελεχών HPV αυξάνουν την επικινδυνότητα της ασθένειας.  Κρίνεται απαραίτητη η γνώση αυτών των παραγόντων έτσι ώστε η θεραπεία για τον κάθε ασθενή να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική.

Μέχρι στιγμής, η κυτταρολογική εξέταση της περιοχής του τραχήλου της μήτρας μπορεί να δείξει κυτταρικές αλλοιώσεις, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με λοίμωξη HPV.  Είναι ανάγκη για την εδραίωση μίας εξέτασης που θα ανιχνεύει την ύπαρξη παραπάνω από ένα στελεχών HPV ταυτόχρονα με την μέγιστη δυνατή ευαισθησία και θα παρέχει ποσοτικό αποτέλεσμα. [1, 2]

Η μοριακή διερεύνηση για τον HPV γίνεται μέσω της υπερσύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας mTOCE της εταιρίας Seegene (Allplex™ II HPV Detection) και  χρησιμοποιεί την μεθοδολογία PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR).  Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία και παρέχει ποσοτικό αποτέλεσμα. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο γονοτύπησης 28 στελεχών του HPV, τόσο υψηλού (high risk) όσο και χαμηλού κινδύνου (low risk). Πιο συγκεκριμένα, δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης 19 στελεχών υψηλού κινδύνου και 9 χαμηλού κινδύνου, σε μία μόνο αντίδραση PCR πραγματικού χρόνου.

 

Στελέχη υψηλού κινδύνου που ανιχνεύει το Allplex™ II HPV Detection:

 • HPV 16
 • HPV 18
 • HPV 26
 • HPV 31
 • HPV 33
 • HPV 35
 • HPV 39
 • HPV 45
 • HPV 51
 • HPV 52
 • HPV 53
 • HPV 56
 • HPV 58
 • HPV 59
 • HPV 66
 • HPV 68
 • HPV 69
 • HPV 73
 • HPV 82

Στελέχη χαμηλού κινδύνου που ανιχνεύει το Allplex™ II HPV Detection:

 • HPV 11
 • HPV 40
 • HPV 42
 • HPV 43
 • HPV 44
 • HPV 54
 • HPV 6
 • HPV 61
 • HPV 70

Ψυλλάκη Βασιλεία-Μαρία, Χημικός, MSc

Βιβλιογραφία:

 1. Burd, E.M., Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev, 2003. 16(1): p. 1-17.
 2. Mirabello, L., et al., The Intersection of HPV Epidemiology, Genomics and Mechanistic Studies of HPV-Mediated Carcinogenesis. Viruses, 2018. 10(2).