Επίκαιρα Νέα για Covid-19

Home / Επίκαιρα Νέα για Covid-19

Επίκαιρα Νέα για τον Covid-19

Σημασία της σύστασης του υλικού εκχύλισης του RNA του ιού στην αξιοπιστία της μοριακής μεθόδου ανίχνευσης του SARS-CoV-2

Όπως είναι καλά γνωστό, η ποιότητα του RNA που εκχυλίζεται από δ ...

Μεταλλάξεις SARS-CoV-2 και διαφυγή από τον έλεγχο του ανοσοποιητικού

Η εξάπλωση του SARS-CoV-2 έχει εξελιχθεί ραγδαία. Έπειτα από την εμφάν ...

Γενετική και Σοβαρότητα Νόσου COVID-19: Εφαρμογές στην Κλινική Πράξη

Έχει περάσει πάνω από 1.5 χρόνος από τότε που άρχισε η πανδημία COVID-1 ...

Νέα μελέτη για την επίπτωση των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 στην ανοσιακή απάντηση

Παρά το γεγονός ότι τα εξουδετερωτικά (ή αδρανοποιητικά) αντι ...

Διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση αδρανοποιητικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2

Ο ιός SARS-CoV-2 που ανήκει στο γένος των βήτα-κορονοϊών απαρτίζετ ...

Μοριακός έλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας το Allplex™ 2019-nCoV κιτ, για την ανίχνευση του SARS-CoV-2

Η ανάπτυξη έγκυρων, γρήγορων και αποτελεσματικών τεχνικών γι ...

Πληροφορίες σχετικά με τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του ιού COVID-19

Το FDA στις 21/11/2020 μέσω της υπηρεσίας EUA (Emergency Use Authorization) ενέκριν ...

Νέες απόψεις για τον τρόπο δράσης του COVID-19

Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται από τις διάφορες ...

Πληροφορίες για την σωστή αντιμετώπιση του Νέου Κορωνοϊού

Η μεγάλη εξάπλωση του νέου Κορωναιού SARS-2-CoV (n-COVID19) τις τελευτα ...

Νέα γενιά αντιδραστηρίων για ανίχνευση του SARS-2-CoV (2019n-CoV)

Σήμερα ολοένα και περισσότερο παρουσιάζεται η αναγκαιότητα ν ...

Ειδικά Αντισώματα SARS-2-CoV (2019n-CoV)

Ο στόχος για την ανάπτυξη εξειδικευμένων αντισωμάτων για την ...

Μόλυνση της αναπνευστικής οδού από τον SARS-2-CoV

Το SARS-CoV-2 είναι γνωστό ότι μολύνει κύτταρα της αναπνευστικής ο ...