Προσφορές – CHECK UP

Home / Προσφορές – CHECK UP

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - CHECK UP

Check Up για Ιογενείς Ηπατίτιδες

Περιλαμβάνει:

1. Ηπατίδα Β: Έλεγχος για Επιφανειακό αντιγόνο (Αυστραλιανό αντιγόνο) Hepatitis B surface Antigen (HbsAg)
2. Ηπατίτιδα C: Έλεγχος για αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C (anti-HCV)

Περιλαμβάνει:

1. Ηπατίδα Β: Έλεγχος για Επιφανειακό αντιγόνο (Αυστραλιανό αντιγόνο) Hepatitis B surface Antigen (HbsAg)
2. Ηπατίτιδα C: Έλεγχος για αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C (anti-HCV)
3. HIV I,II: Έλεγχος για αντισώματα HIV I,II

Γενικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT, AST
SGPT, ALT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Βασικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH

Παιδιατρικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
SGOT
SGPT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Anti-HBs

Check Up Γυναικών < 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
TEST-PAP

Check Up Γυναικών > 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
CEA
25-OH-βιταμίνη D

Check Up Ανδρών > 40 ετών 

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
PSA
CEA
25-OH-βιταμίνη D

Λιπιδαιμικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (a)- LP(a)

Καρδιολογικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CPK
LDH
CRP
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Check Up Πρόγνωσης Διαβήτη

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΓΛΥΚΟΖΗΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ