Προσφορές – CHECK UP

Home / Προσφορές – CHECK UP

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - CHECK UP

Μοριακός έλεγχος Κορoνοϊού SARS-2-CoV (2019-nCoV)

Επιβεβαίωση άμεσης λοίμωξης από τον ιό.

 

Μέθοδος: Real Time- PCR
Είδος δείγματος: Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 

Σε κάθε άτομο κατά την δειγματοληψία εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για  μη διασπορά της λοιμωξης.

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της δειγματοληψίας ο εξεταζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράει απλή ιατρική μάσκα.

Αντισωμάτα ΙgG έναντι Κορoνοϊού SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

Προσδιορίζουν εάν υπάρχει τίτλος ανοσίας εφόσον κάποιος έχει νοσήσει. Αρχίζουν να εμφανίζονται συνήθως 3 εβδομάδες μετά από την αρχή της νόσου. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία αντιδραστηρίων ισχύουν τα παρακάτω:

Μέθοδος: Χημειοφωταύγεια
Ευαισθησία: 91,21%
Ειδικότητα: 97,33%
Είδος δείγματος: Αίμα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 

Σε κάθε άτομο συνιστάται η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων για αντισώματα IgA, IgG, και IgM από τον θεράποντα ιατρό με άλλα κλινικά ευρήματα, και όχι η αξιολόγησή τους ξεχωριστά, καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνει η αξιοπιστία των δοκιμών και εξασφαλίζεται η ορθότερη ερμηνεία.

 

Σε κάθε άτομο κατά την δειγματοληψία εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για  μη διασπορά της λοιμωξης.

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της δειγματοληψίας ο εξεταζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράει απλή ιατρική μάσκα.

Aντισώματα IgM έναντι Κορoνοϊού SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

Προσδιορίζουν εάν υπάρχει πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό. Συνήθως εμφανίζονται μετά την 2η-3η ημέρα της λοίμωξης. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία αντιδραστηρίων ισχύουν τα παρακάτω:

Μέθοδος: Χημειοφωταύγεια
Ευαισθησία: 78,65%
Ειδικότητα: 97,5 %
Είδος δείγματος: Αίμα

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 

Σε κάθε άτομο συνιστάται η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων για αντισώματα IgA, IgG, και IgM από τον θεράποντα ιατρό με άλλα κλινικά ευρήματα, και όχι η αξιολόγησή τους ξεχωριστά, καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνει η αξιοπιστία των δοκιμών και εξασφαλίζεται η ορθότερη ερμηνεία.

 

Σε κάθε άτομο κατά την δειγματοληψία εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για  μη διασπορά της λοιμωξης.

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της δειγματοληψίας ο εξεταζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράει απλή ιατρική μάσκα.

Aντισώματα IgA έναντι Κορoνοϊού SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

Τα αντισώματα IgΑ για τον κορωνοιό  εμφανίζονται 10 ημέρες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων  και γίνεται επανέλεγχος 3-4 εβδομάδες μετά.

 

Σε κάθε άτομο συνιστάται η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων για αντισώματα IgA, IgG, και IgM από τον θεράποντα ιατρό με άλλα κλινικά ευρήματα, και όχι η αξιολόγησή τους ξεχωριστά, καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνει η αξιοπιστία των δοκιμών και εξασφαλίζεται η ορθότερη ερμηνεία.

 

Σε κάθε άτομο κατά την δειγματοληψία εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για  μη διασπορά της λοίμωξης.

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της δειγματοληψίας ο εξεταζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράει απλή ιατρική μάσκα.

Μοριακός έλεγχος για ανίχνευση του Ιού της Γρίπης Η1Ν1

Μοριακός έλεγχος για ανίχνευση του Ιού της Γρίπης Η1Ν1

(Γρίπη των χοίρων)

Αποτέλεσμα σε 1 ημέρα

Γενικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT, AST
SGPT, ALT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Βασικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH

Παιδιατρικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
CPK-ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΚΙΝΑΣΗΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Anti-HCV (Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C)

Check Up Γυναικών < 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
TEST-PAP

Check Up Γυναικών > 40 ετών

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
CEA
25-OH-βιταμίνη D

Check Up Ανδρών > 40 ετών 

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (T.K.E.)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΛΙΠΙΔΙΑ
TSH
+
PSA
CEA
25-OH-βιταμίνη D

Λιπιδαιμικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (a)- LP(a)

Καρδιολογικό Check Up

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CPK
LDH
CRP
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ

Check Up Πρόγνωσης Διαβήτη

Περιλαμβάνει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΓΛΥΚΟΖΗΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ